In november van 2018 bestaat de Amsterdamse vereniging AMVJ 100 jaar.

De AMVJ werd opgericht in 1918 met als doel ‘de verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongemannen’ te bevorderen. Vanuit een eigen pand aan het Leidsebosje bij het Vondelpark – met daarin onder meer het eerste overdekte zwembad van Amsterdam – speelde ze de afgelopen eeuw een grote rol in de Amsterdamse sport- en cultuur.

Het pand aan het Vondelpark werd in de jaren tachtig verkocht aan een hotelketen, maar nog altijd voldoet AMVJ aan haar oorspronkelijke doelstellingen, al worden die inmiddels wat anders verwoord.

De huidige ambities van AMVJ worden geconcretiseerd door de stichting AMVJ Fonds en de AMVJ-sportverenigingen. Het AMVJ Fonds bevordert de deelname aan het maatschappelijk en cultureel verkeer van met name achterstandsjongeren. Zij doet dit door te participeren in tal van sociaal-culturele projecten in Amsterdam. AMVJ Sport is een koepelvereniging voor een achttal sportclubs – voetbal, hockey, tennis, tafeltennis, basketbal, volleybal, schaatsen en golf – in Amsterdam en Amstelveen, met in totaal bijna 3000 sporters.

Om het 100-jarig jubileum van AMVJ te vieren worden er vanaf aankomende zomer diverse activiteiten georganiseerd – van een sport- en cultuurfestival tot een lezing.

Binnenkort wordt het definitieve programma bekend.