Organisatie AMVJ

Het bestuur beoordeelt aanvragen voor projectondersteuning tijdens de vergaderingen, voert gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en organisaties en geeft advies.

Wij zijn bereikbaar tijdens werkdagen voor informatie over de status van uw aanvraag, advies bij aanvragen, en andere vragen of opmerkingen. Het best zijn we te bereiken per mail, via secretariaat@amvjfonds.nl.

Per 1 maart 2021 bestaat het bestuur uit:

de heer G. Schunselaar (voorzitter a.i.)

mevrouw M. Knaap-de Meijer (penningmeester)

de heer T. Nijhuis (algemeen bestuurslid)

mevrouw M. de Ruiter (algemeen bestuurslid)

mevrouw L.  Schwarz (algemeen bestuuslid)