Studio eXp

03/05/2021

Het overkoepelende doel van BETON is om jongeren vanuit verschillende
sociaal culturele achtergronden in Amsterdam met elkaar te verbinden
middels nieuwe media, gamification, dans en theater. Deze verbinding
wordt tot stand gebracht met als reden het vergroten van hun
zelfredzaamheid door sociale verbindingen buiten hun reguliere
leefomgeving. Zodoende vergroten we de sociale cohesie in de stad
tussen deze leeftijdsgenoten op een duurzame manier.