Graag krijgen van u graag een afrekening waarin de werkelijke kosten worden vergeleken met de begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag.
Daarbij ook graag een toelichting op de opvallende afwijkingen.

Verder dient u een leuke foto van het project en een kort tekstje van 140 tekens bij te voegen, zodat we die op onze website kunnen plaatsen.

  Evaluatie project

  U dient een leuke foto van het project en een kort tekstje van 140 tekens bij te voegen, zodat we die op onze website kunnen plaatsen.

  Naast het aanleveren van uw inhoudelijke evaluatie van het project, vragen wij u de volgende vragen kort te beantwoorden.

  Hoe hoeverre voldoet het project aan de volgende criteria (zie website AMVJ Fonds voor toelichting van de criteria) Graag een korte toelichting.

  Graag krijgen van u graag een afrekening waarin de werkelijke kosten worden vergeleken met de begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag.

  Ingevuld door