Het AMVJ Fonds biedt financiële hulp aan Amsterdamse organisaties die sociaal-culturele projecten organiseren voor de Amsterdamse jeugd. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend aan sociaal-culturele activiteiten meedoen. Projecten die verschillende kunstvormen combineren en inzetten op participatie van de jeugd hebben een streepje voor.

lees meer ›