PlayBack – Seksualiteit

21/12/2023

Theatergroep PlayBack maakt interactieve, op maat gemaakte theatervoorstellingen die binnen elk instituut op te voeren zijn. Jaarlijks speelt PlayBack zo’n 650 jongerenvoorstellingen, 75 ouderavonden en 25 docententrainingen door het hele land over onderwerpen als pesten, alcohol & drugs, geld & imago, mentaal welbevinden en (online) shaming. PlayBack wil deze thema’s beter bespreekbaar maken, zodat jongeren hun mening aanscherpen, zelf keuzes kunnen maken en bewuster kunnen handelen.

“Momenteel ontwikkelen we een educatieve en interactieve voorstelling over seksualiteit voor jongeren van 15 tot 18 jaar op de bovenbouw van het VO en de eerste jaren van het MBO. Met als doel: als je meer weet over hoe verschillend elke jongere omgaat met zijn/haar/hun seksuele ontwikkeling en als je jezelf beter kunt uiten, kunnen grenzen worden erkend en kunnen jongeren respectvol met elkaar omgaan. Jongeren hebben in een onlangs gepubliceerd manifest zelf aangegeven dat seksuele vorming op schoolopleidingen zoveel beter kan.

Net als bij al onze voorstellingen maken we tijdens een interactief en participatief nagesprek gebruik van terugspeeltheater. De acteurs blijven in hun rol; de leerlingen geven de personages advies en gaan als zichzelf de vloer op om te oefenen met ander gedrag en zo situaties uit de voorstelling positief te beïnvloeden. Er bestaat hierbij geen goed of fout. Jongeren worden zo gestimuleerd hun eigen mening te ontdekken, geven en onderbouwen. Ze krijgen meer zelfinzicht en begrip voor het gedrag van de ander. Doordat de jongeren actief participeren en meedenken is de impact groter en beklijft de inhoud beter.”