Algemene voorwaarden

  • Projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn gericht op het versterken van organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien. Het accent ligt hierbij op jongeren in Amsterdam voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk en/of vanzelfsprekend is. Naast aanvragen voor organisatieversterking neemt het AMVJ Fonds ook projectaanvragen in behandeling. Ook hier dienen de projecten te zijn gericht op sociaal-cultureel geori├źnteerde projecten voor de genoemde jongeren binnen het werkgebied Amsterdam;
  • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten;
  • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comit├ęs in aanmerking voor ondersteuning;
  • Het AMVJ Fonds ondersteunt organisaties en in mindere mate projecten;
  • Het AMVJ Fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project;
  • Het AMVJ Fonds kan nadere voorwaarden stellen aan ondersteuning van een organisatie of project.