Projectverantwoording

Nadat uw project is afgerond, stuurt u ons een afrekening waarin de werkelijke kosten worden vergeleken met de begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag. Daarbij geeft u een toelichting op de opvallende afwijkingen.

Verder dient u een leuke foto van het project bij te voegen, net als een korte tekst van maximaal 500 woorden, zodat we die op onze website kunnen plaatsen.

Naast het aanleveren van uw inhoudelijke evaluatie van het project, vragen wij u de onderstaande vragen kort te beantwoorden.

  Evaluatie project

  U dient een leuke foto van het project en een korte tekst van maximaal 500 woorden bij te voegen, zodat we die op onze website kunnen plaatsen.

  Naast het aanleveren van uw inhoudelijke evaluatie van het project, vragen wij u de volgende vragen kort te beantwoorden.

  Hoe hoeverre voldoet het project aan de volgende criteria (zie website AMVJ Fonds voor toelichting van de criteria) Graag een korte toelichting.

  Graag krijgen van u graag een afrekening waarin de werkelijke kosten worden vergeleken met de begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag.

  Ingevuld door