Over ons

Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties in Amsterdam die sociaal-culturele projecten organiseren voor Amsterdamse jongeren. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren die niet vanzelfsprekend aan sociaal-culturele activiteiten meedoen.

Organisatie

Het AMVJ Fonds is onderdeel van de Algemene Maatschappij voor Jongeren (AMVJ). De AMVJ is een maatschappelijke organisatie die zich richt op het bevorderen van sportieve en sociaal-culturele activiteiten in Amsterdam. Dat doet de AMVJ vanuit de stichtingen AMVJ Fonds, AMVJ Sportcentrum en AMVJ Beheer en de vereniging AMVJ Sport.

Bestuur

Het AMVJ Fonds heeft een actief bestuur. Dit zijn de bestuursleden op 1 april 2024:

  • Gijs Schunselaar (voorzitter a.i.)
  • Monique Knaap-de Meijer (penningmeester)
  • Thomas Nijhuis (algemeen bestuurslid)
  • Mireille de Ruiter (algemeen bestuurslid)
  • Lara Schwarz (algemeen bestuurslid)
  • Isa van Bossé (algemeen bestuurslid

Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd. Zij hebben een onbezoldigde functie en ontvangen dus geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten zoals beschreven in de statuten.

Het bestuur beoordeelt aanvragen voor projectondersteuning tijdens de vergaderingen, voert gesprekken met maatschappelijke instellingen en organisaties en geeft advies.

Historie

Het AMVJ Fonds is al meer dan honderd jaar een begrip in Amsterdam.

1918 – De AMVJ wordt opgericht in 1918 als Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen, met als doel ‘de verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongemannen te bevorderen’.

1928 – In 1928 koopt de AMVJ het ‘Centraal Gebouw’ aan het Leidsebosje bij het Vondelpark. Dit pand, gebouwd voor de Olympische Spelen, is voorzien van het eerste overdekte zwembad van Amsterdam. Tienduizenden Amsterdammers leren hier gedurende een halve eeuw zwemmen.

1945 – De AMVJ wordt omgedoopt tot Algemene Maatschappij voor Jongeren.

1976 – Het Centraal Gebouw wordt verkocht. Een nieuw gebouw wordt aangekocht: het huidige clubhuis op Sportpark Het Loopveld.

1981 – De AMVJ ondergaat een grote reorganisatie. De missie blijft onveranderd, maar de structuur van de AMVJ wordt transparanter gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten komen te liggen op de plaatsen waar ze thuishoren. Daartoe worden tegelijkertijd de stichting AMVJ Beheer, de stichting AMVJ Fonds, de vereniging AMVJ Sport en de stichting AMVJ Sportcentrum opgericht.

2018 – Het honderdjarige bestaan van de AMVJ wordt gevierd met een festival. Naast het AMVJ Fonds functioneren onder de vlag van AMVJ inmiddels tien sportverenigingen: voetbal, hockey, honkbal, softbal, basketbal, volleybal, tennis, tafeltennis, schaatsen en golf.

2022 – De AMVJ blijft bouwen, aan nieuwe accommodaties en aan nieuwe relaties. Werkend aan maatschappelijk, recreatief en sportief welzijn. Allang niet meer alleen voor de jongemannen van weleer. Het AMVJ van vandaag staat open voor iedereen, voor jonge, oude en nieuwe Nederlanders dus. Vanuit een humane grondhouding. Soms kritisch en altijd een tikje eigenzinnig.