Planet Error

11/12/2023

Stichting Bekijk ’t richt zich op het mogelijk maken en produceren van activiteiten die gericht zijn op de bevordering van deelname aan kunst en cultuur door jongeren.

Planet Error is een maatschappelijk creatief project voor jongeren van 12 tot 14 jaar op het vmbo, in samenwerking met jonge makers en filmfestivals. Het thema is klimaat. De leerlingen werken gedurende twee jaar in verschillende kunstdisciplines en onderzoeken hoe kunst en klimaat zich tot elkaar kan verhouden.

De leerlingen komen in aanraking met diverse disciplines: documentaire, fantasy, oneminutes, muziek, podcasting en werken zelf in verschillende kunstdisciplines aan opdrachten. Daarnaast ontmoeten ze diverse professionele jonge makers, die zelf ook interdisciplinair werken. Denk aan Smita James, Yahaira Gezius en Lamiae el Hajjaji. Deze makers hebben verschillende culturele achtergronden, net als de leerlingen. De positie (geschiedenis, het heden én de toekomst) van verschillende culturen wordt meegenomen tijdens het project.

In samenwerking met spoken word-artiesten, muzikanten en filmmakers gaan de leerlingen aan de slag met het verbeelden en het verwoorden van hun gevoel bij klimaat. Het enige opdrachtkader is dat het werk precies 1 minuut moet duren. Het Imagine Film Festival levert een aantal inspirerende korte films die als voorbeeld dienen voor het verbeelden van klimaatgevoelens.