Gegevens aanvrager

   

   

   

  Gegevens organisatie

  Graag aangeven welke inkomsten uw organisatie heeft en uit welke bronnen deze inkomsten afkomstig zijn (overheid, fondsen, particulieren, enz.).

  Project

  Geef een omschrijving van het project in maximaal 500 woorden.

  (Direct en indirect) Hoeveel kinderen en volwassenen doen mee en worden bereikt?

  (denk hierbij aan scholen, buurtinitiatieven, culturele- en/of welzijnsinstellingen)

  Begroting

  Graag specificeren voor welk onderdeel er een bijdrage wordt gevraagd.

  Graag expliciet vermelden of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. Ook aandacht voor inzet personeel (vaste krachten, ZZP-ers, vrijwilligers, ingeschatte urenbesteding en gehanteerde uurtarieven).

  Als bijlage indienen. Vermeld daarbij welke potentiële financiers zijn aangeschreven, voor welk bedrag en wat de status van de aanvraag is (in behandeling/ toegekend/ afgewezen).

  Ingevuld door

  Door dit formulier te ondertekenen, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het AMVJ Fonds
  (zie www.amvjfonds.nl/aanvraag/voorwaarden)