KinderKunstBiënnale

01/05/2020

De KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen (basisonderwijs) samen met kunstenaars bezig zijn en in aanraking komen met de professionele kunsten. Kunst en cultuur vormt
kinderen, kinderen doen nieuwe ervaringen op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. Kunst maakt leren en het (school)leven leuk, levert veel enthousiasme, nieuwsgierigheid en plezier op. Kinderen verleggen grenzen, komen tot bloei en ontwikkelen creatieve vermogens.
De KinderKunstBiënnale maakt voor een groot publiek zichtbaar wat cultuureducatie doet. De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende kunstvormen, creaties van jonge
makers met verschillende culturele achtergronden.

Het project is verplaatste naar de periode september-oktober 2021.