Nieuw Vocaal Amsterdam samen met Leerorkest

NVA en Leerorkest delen de opvatting dat zingen als voordeel heeft dat muziek
wordt gemaakt met ons meest natuurlijke instrument, dat we bovendien altijd bij
ons hebben. Dat biedt ruimte voor meer expressie tijdens het musiceren,
waardoor de link met theater, het leren voelen en overbrengen van de emotie
voor de hand ligt. Samen zingen werkt daarbovenop enorm verbindend en
neemt grenzen weg. Leerorkest en NVA hebben de wens om zoveel mogelijk
kinderen in Zuidoost, met name van het Leerorkest, deze ervaringen te bieden.
Zang zal als binnenschools keuzevak aangeboden worden, naast de keuze voor
een orkest-instrument. Dat geeft de mogelijkheid om de stem als instrument
goed te leren bespelen en daardoor door te kunnen groeien naar een hoog
niveau. Met de kinderen die voor zang kiezen kan bovendien een naschools
traject worden gestart waardoor ook zelfstandig uitvoeringen gegeven kunnen
worden.