Art4elkaar: Kunst in het speciaal onderwijs

02/10/2023

De stichting Art4elkaar zet zich al 13 jaar in voor kunsteducatie in het basisonderwijs in Amsterdam en is gespecialiseerd in het speciaal onderwijs (SO en SBO). Art4elkaar werkt al 11 jaar met groot succes samen met de Gerhardschool (cluster 4), een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of kinderpsychiatrische stoornissen.

De stichting organiseert jaarlijks multidisciplinaire educatieve kunstprojecten met als titel ‘Kinderen, de Buurt, de School’. De projecten bestaan uit minimaal 4 activiteiten/cultuureducatielessen: kunstgeschiedenis en fotografie, schilderen, boetseren, animatie en muziek. Door te kijken en luisteren, zelf te maken, erover na te denken en te praten, wil Art4elkaar de kinderen leren zich uit te drukken over hun eigen leefwereld en over hun directe omgeving.

Deze projecten dragen bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen en de leefbaarheid in de buurt. Ze versterken de verbinding tussen verschillende culturen.

Art4Elkaar