Cello Biënnale De Bestorming

20/10/2018

De Bestorming is het educatieproject van de Cello Biënnale voor Amsterdamse basisscholen in samenwerking met Cello Octet Amsterdam, Oorkaan en het Prinses Christina Concours. De Bestorming werd voor het eerst geproduceerd in 2012 en bleek zo succesvol dat het project een vast onderdeel van de Biënnale is geworden. In 2018 werd het hele project vernieuwd: de nieuwe kindervoorstelling Cellokrijgers van Cello Octet Amsterdam en Oorkaan werd het uitgangspunt van het project waarop het les-pakket werd aangepast. Dit keer werden niet alleen in Amsterdam scholen bestormd maar stond de cello ook centraal bij scholen in Den Haag, Eindhoven en Zwolle.

Bij De Bestorming wordt de hele school een dag lang bezet door cellisten. In alle vroegte verspreiden ze zich over de school en maken overal muziek. Deze vrolijke, overrompelende bezetting van de school zet de toon voor wat er verder die dag gaat gebeuren. De hele dag staat de hele school in het teken van de cello, van de muzikale overval op het schoolplein, de onderbreking en het overnemen van de les, de ontvoering naar de Classic Express (de als rijdende concertzaal omgebouwde vrachtwagen van het Prinses Christina Concours) tot aan de presentatie aan het eind van de dag met alle klassen samen. Tijdens deze ‘bezetting’ van de school ervaren kinderen dat muziek een grote kracht heeft, dat je verhalen kunt vertellen met muziek, dat een cello en een mensenlichaam heel erg op elkaar lijken en dat je met een cello of met je eigen lichaam en stem alle geluiden kunt maken die je wilt.

Op de dag van de opening van de Cello Biënnale kwamen de leerlingen van de Amsterdamse basisscholen naar het Bimhuis voor de voorstelling Cellokrijgers. De kinderen van de scholen uit Den Haag, Eindhoven en Zwolle bezochten deze voorstelling in het plaatselijke theater.