Nieuw Vocaal Amsterdam met Leerorkest

01/09/2021

Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA) en Leerorkest delen de opvatting dat zingen als voordeel heeft dat muziek wordt gemaakt met ons meest natuurlijke instrument, dat we bovendien altijd bij ons hebben. Dat biedt ruimte voor meer expressie tijdens het musiceren, waardoor de link met theater, het leren voelen en het overbrengen van de emotie voor de hand liggen. Samen zingen werkt daarbovenop enorm verbindend en neemt grenzen weg. Leerorkest en NVA hebben de wens om zoveel mogelijk kinderen in Zuidoost deze ervaringen te bieden.

Zang zal als binnenschools keuzevak aangeboden worden, naast de keuze voor een orkest-instrument. Dat geeft de mogelijkheid om de stem als instrument goed te leren bespelen en daardoor door te kunnen groeien naar een hoog niveau. Met de kinderen die voor zang kiezen kan bovendien een naschools traject worden gestart waardoor ook zelfstandig uitvoeringen gegeven kunnen worden.