Oxville Cinema

01/04/2024

In Amsterdam Nieuw-West laat Oxville Cinema 8 t/m 12-jarigen met een duidelijkeinteresse in beeldcultuur kennismaken met film als middel om eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. Het doel van project Generation Z is om de jonge deelnemers tools en skills mee te geven om via film nieuwe talenten te ontdekken. En artistieke en sociale vaardigheden op te doen waardoor hun zelfvertrouwen en vertrouwen in een kansengelijke toekomst toeneemt.

Het project bestaat uit een workshopreeks voor een periode van 6 maanden, waarbij ze elke week 1 keer samenkomen voor een workshop van 2,5 uur. Gedurende de workshops werken de deelnemers spelenderwijs aan hun sociale en artistieke vaardigheden. Gedurende de workshops ontdekken ze verborgen talenten en ontwikkelen ze zich tot trotse en zelfbewuste makers env erhalenvertellers.

Oxville Cinema stimuleert de deelnemers om vanuit hun eigen belevingswereld en interesses talenten te ontdekken en hen vervolgens te wijzen op mogelijkheden en uitdagingen die achter een voor hen nog gesloten deur liggen. In het eerste deel krijgen de kinderen verschillende tools aangereikt zodat ze kunnen ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Vervolgens werken ze in het tweede deel van de workshopreeks toe naar een eigen minifestival, waar hun ouders, familieleden en vrienden en vriendinnen voor worden uitgenodigd. Hiermee wordt de brug geslagen naar het witte doek waar hun eigen geschoten en gemonteerde filmpjes op hun smartphones en tablets op het grote doek worden geprojecteerd.