Vrije Vogel Festival

24/07/2017

Met het Vrije Vogel Festival heeft het Amsterdams Jeugd Theater Collectief (AJTC) een festivalterrein gecreëerd dat past bij een kinderfestival: een veilige plek, waar kinderen vrij konden rondlopen, en waar ze zelfstandig allerlei kleine activiteiten konden ondernemen. Ook een plek waar ouders zich duidelijk ‘thuis’ voelden.

De verbinding met buurtcentrum de Havelaar en Stadsboerderij de Zimmerhoeve maakte dat het evenement groter was dan het festivalterrein alleen, het hele ‘landje’ werd betrokken. Oudere kinderen konden zo prima spelen in een iets grotere omgeving, terwijl de kleintjes vrij waren binnen de hekken.