WIE BEN JIJ Filmproject

01/05/2022

WIE BEN JIJ? is een verbindend filmproject op school voor kinderen, ouders, leerkrachten en de buurt om elkaar beter te leren kennen.

De kinderen worden op school opgeleid tot filmmaker en filmen elkaar, thuis na school. Door bij elkaar over de vloer te komen en elkaars gezinssituatie te leren kennen, leren zij overeenkomsten te herkennen en inspiratie te halen uit verschillen.

Het project verbindt school, thuis en de buurt met elkaar en zet aan tot dialoog over respectvol samenleven in een inclusieve wereld. Professionele filmmakers zijn bij het project betrokken om de kwaliteit van kunst en media te waarborgen.