In 2017 kunt u geen aanvragen meer indienen. Een reactie op de aanvragen ingediend in november ontvangt u rond eind december 2017.

U kunt een aanvraag indienen door onderstaand formulier te gebruiken. Op het eind van de aanvraag kunt een projectplan, alsmede een kostenbegroting en een dekkingsplan uploaden.

Ongeveer zes weken na de sluitingsdatum ontvangt u uitsluitsel over uw aanvraag.

Gegevens aanvrager

 

 

 

Gegevens organisatie

Project

Begroting

Ingevuld door