Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die sociaal-culturele projecten in Amsterdam voor Amsterdamse jongeren organiseren, waarbij de nadruk ligt op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Aanvragen voor organisatieversterking kunnen pas gedaan worden, nadat een project van de organisatie gesteund en op de juiste manier afgerekend is.

In 2022 kan geen aanvraag meer worden ingediend. De volgende aanvraagronde is van 27 december 2022 tot en met 8 januari 2023. U kunt geen aanvraag doen voor projecten die reeds begonnen zijn. Na ongeveer 4 weken na sluitingsdatum ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt een aanvraag indienen door onderstaand formulier te gebruiken. Op het eind van de aanvraag kunt een projectplan, alsmede een kostenbegroting en een dekkingsplan uploaden. Het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. U kunt ook dit formulier downloaden en het vervolgens als pdf aan secretariaat@amvjfonds.nl sturen. Vergeet u dan niet de financiële bijlagen.

Doelgroep

Een vroege kennismaking met cultuur en kunst vergroot de kans op cultuurparticipatie op latere leeftijd. Hierbij is het echter wel van belang dat deze kennismaking als positief wordt ervaren door de kinderen. Dit kan door aan te sluiten op de bestaande kennis en interesses van deze jonge kinderen.  Ingediende aanvragen voor de leeftijdscategorie 2-7 jaar zullen met bijzondere belangstelling bekeken worden.

Algemene Voorwaarden

 • Projecten dienen sociaal-cultureel georiënteerd en voor de genoemde jongeren binnen het werkgebied Amsterdam te zijn;
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten;
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning;
 • Het AMVJ Fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie;
 • Het AMVJ Fonds kan nadere voorwaarden stellen aan ondersteuning van een organisatie of project.

 

  Gegevens aanvrager

   

   

   

  Gegevens organisatie

  Project

  Begroting

  Ingevuld door