Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die sociaal-culturele projecten in Amsterdam voor Amsterdamse jongeren organiseren, waarbij de nadruk ligt op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Aanvragen voor organisatieversterking kunnen pas gedaan worden, nadat een project van de organisatie gesteund en op de juiste manier afgerekend is.

De volgende aanvraagronde zal eind januari 2019 bekend gemaakt worden. U ontvangt ongeveer 6 weken na sluitingsdatum bericht over uw aanvraag. U kunt een aanvraag indienen door onderstaand formulier te gebruiken. Op het eind van de aanvraag kunt een projectplan, alsmede een kostenbegroting en een dekkingsplan uploaden. Het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. U kunt ook dit formulier downloaden en het vervolgens als pdf aan secretariaat@amvjfonds.nl sturen. Vergeet u dan niet de financiële bijlagen.

Doelgroep

Een vroege kennismaking met cultuur en kunst vergroot de kans op cultuurparticipatie op latere leeftijd. Hierbij is het echter wel van belang dat deze kennismaking als positief wordt ervaren door de kinderen. Dit kan door aan te sluiten op de bestaande kennis en interesses van deze jonge kinderen.  Ingediende aanvragen voor de leeftijdscategorie 2-7 jaar zullen met bijzondere belangstelling bekeken worden.

 

 

Gegevens aanvrager

 

 

 

Gegevens organisatie

Project

Begroting

Ingevuld door