Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die sociaal-culturele projecten in Amsterdam voor Amsterdamse jongeren organiseren, waarbij de nadruk ligt op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Aanvragen voor organisatieversterking kunnen pas gedaan worden, nadat een project van de organisatie gesteund en op de juiste manier afgerekend is.

De eerstvolgende indientermijn is van 15 maart tot en met 28 maart 2018. U ontvangt vervolgens in de tweede helft van april bericht over uw aanvraag. U kunt een aanvraag indienen door onderstaand formulier te gebruiken. Op het eind van de aanvraag kunt een projectplan, alsmede een kostenbegroting en een dekkingsplan uploaden. Het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. U kunt ook dit formulier downloaden en het vervolgens als pdf aan secretariaat@amvjfonds.nl sturen. Vergeet u dan niet de financiële bijlagen. Ongeveer zes weken na de sluitingsdatum ontvangt u bericht over uw aanvraag.
Deze zomer zijn wij druk met het Festival op 14 en 15 juli, een nieuwe aanvraagronde voor het najaar zal van 1 tot en met 18 september zijn.

Gegevens aanvrager

 

 

 

Gegevens organisatie

Project

Begroting

Ingevuld door