Imagine IC

03/06/2021

Imagine IC wil samen met Studiomeiboom dit jaar rond 1 juli 2021 een pilot organiseren ter gelegenheid van Keti Koti, de jaarlijkse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. De pilot zal bestaan uit een scholenontbijt voor leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs van Amsterdam, waarbij zij elkaar leren kennen en met elkaar van gedachten wisselen
over de betekenis van Keti Koti nu en in de toekomst.
Keti Koti betekent, vertaalt uit het Surinaams, ‘Ketenen Gebroken’. Deze naam verwijst naar de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Jaarlijks vindt er op 1 juli een herdenking van deze gebeurtenis plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in
het Oosterpark in Amsterdam. In ditzelfde park vindt op die dag ook het Keti Koti-festival plaats, waar vrijheid, gelijkheid en verbondenheid worden gevierd.