BETON Studio eXp

03/05/2021

BETON van Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) is een samenwerking met Studio eXp, eXperts in gamification en storytelling. Dit project maakt onderdeel uit van Young Zo, een uitbreiding van de JTSZO leerlijn. Een leerlijn waarin ervaren leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen in het artistieke proces, en meer als een theatergroep dan als lesklas gaan functioneren.

Het overkoepelende doel van BETON is om jongeren vanuit verschillende sociaal culturele achtergronden in Amsterdam met elkaar te verbinden middels nieuwe media, gamification, dans en theater. Deze verbinding wordt tot stand gebracht met als reden het vergroten van hun zelfredzaamheid door sociale verbindingen buiten hun reguliere leefomgeving. Zodoende vergroot JTSZO de sociale cohesie in de stad tussen deze leeftijdsgenoten op een duurzame manier.

Kinderen en jongeren (10+) uit heel Amsterdam doen mee. Ze werken toe naar een theatervoorstelling én een digitale voorstelling in de vorm van een game. Het is een online escape room, met filmpjes, puzzels, VR en opdrachten die de jeugd zelf maakt. Het verhaal dat ze vertellen in BETON is hun eigen verhaal. Hun geschiedenis en cultuur, maar vooral hoe ze erachter zijn gekomen waar ze nu staan.