Poldertheater Talentenklas

01/03/2018

Talentenklas Poldertheater
Poldertheater is een professionele Amsterdamse theatergroep die voorstellingen maakt met spelers vanaf 14 jaar voor een jong publiek. Voor ons reguliere aanbod voor middelbare scholieren (van praktijkonderwijs tot gymnasium) ontvangen we structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Amsterdam.
Steeds meer leerlingen vragen of ze bij ons kunnen komen spelen. Juist voor leerlingen voor wie het van huis uit niet vanzelfsprekend is om aan theater te doen, blijken het niveau en de betrokkenheid die zijn vereist om aan een theaterproductie mee te doen, vaak nog net een stap te ver.
Daarom gaat Poldertheater in het schooljaar 2018-2019 dankzij financiële steun van het AMVJ Fonds een pilot draaien voor de Talentenklas. Onze docenten én spelers gaan een groep leerlingen van verschillende scholen begeleiden met lessen in onze repetitieruimte. Ook is een voorstellingsbezoek in een theater met z’n allen inbegrepen. We geven de deelnemers het gevoel dat ze deel uitmaken van onze familie. Dat doen we ook door gesprekken met hun ouders of verzorgers te voeren en hun familie uit te nodigen voor de (bescheiden) slotpresentatie. Ieders ontwikkeling wordt gevolgd en waar mogelijk kunnen de leerlingen doorstromen naar een van onze theaterproducties of vervolgworkshops.
www.poldertheater.nl