Studio 52nd – FokmeHokje

Studio 52nd en Open Schoolgemeenschap Bijlmer registreren ook in klaslokalen een onveilige sfeer ten aanzien van seksuele diversiteit. Komt homoseksualiteit ter sprake, dan reageren sommige jongeren zeer defensief.
Nóóit zullen zij homoseksueel worden. Overheersend als deze jongeren zijn voor de sfeer in de klas, is het belangrijk het gesprek over seksuele voorkeur zorgvuldig aan te pakken. Het onderwerp aankaarten kan contraproductief uitpakken als LHBTI+ klasgenoten worden geconfronteerd met deze heftige meningen ten
aanzien van hun seksuele voorkeur. In het voorjaar van 2020 startte Studio 52nd samen met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, COC Nederland,
Emancipator en Alle Kleuren Oost het theaterproject FOK ME HOKJE rond het thema gender en seksualiteit. Met het project brengen we gesprekken op gang over gender en seksualiteit en werken we aan meer veiligheid
in het klaslokaal. Dit doen we door te bespreken op welke manier genderhokjes die voorschrijven hoe je je als man of vrouw moet gedragen beperkend zijn voor álle mensen. Want niemand beantwoordt 100% aan de bijbehorende stereotypische (ideaal)beelden.