Cultuur voor de kleinsten

01/02/2019

MEMO brengt ‘live’ muziek op de voor- en vroegschool in Amsterdam oost, west, zuid en centrum.

Iedereen heeft van nature aanleg om van muziek te kunnen genieten, een bijzonder gegeven. Maar écht bijzonder is de mate waarin de muzikale ‘taal’ bij jonge kinderen ontwikkeld is – en klaarligt. Door live muziek te beleven, worden kinderen geraakt, geprikkeld en uitgedaagd. Jonge kinderen leren het best in een veilige, liefdevolle en contextrijke omgeving, door interactie met volwassenen en andere kinderen. MEMO draagt bij aan een uitdagende speelleeromgeving en biedt de professionals op de groep gereedschap voor rijke, doelgerichte interactie.

Kinderen en jonge, getalenteerde musici kunnen veel van elkaar leren. In een veilige omgeving delen ze over en weer verwondering, opwinding en verstilling. De schoonheid van muziek laat barrières verdwijnen, zorgt voor authentieke expressie en creëert saamhorigheid en betekenisvolle (inter)actie. Dit stimuleert kinderen om te communiceren, zichzelf en de wereld te ontdekken en te groeien in de zin van wie ze zijn.