DGSTN Noord

01/03/2019

DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap uit Amsterdam. DEGASTEN maakt rauw, fysiek, interdisciplinair montagetheater met jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Bij de jaarlijkse auditiedag worden er 70 jongeren aangenomen, verdeeld over DGSTN Oost en DGSTN West, een performancegroep die op scholen speelt en een productiegroep die te zien is in de professionele theaters.

DEGASTEN bereikt een zeer diverse groep jongeren uit alle lagen van de maatschappij. We vinden dat iedereen het recht heeft om kennis te nemen van kunst en cultuur en bereiken jongeren die doorgaans niet of nauwelijks met theater in aanraking komen.

DGSTN Noord is voor jongeren in Noord die aan het startpunt staan van het ontdekken van hun talenten als performer. Juist voor deze jongeren die ver in Amsterdam Noord wonen, blijkt een laagdrempelige aanpak nodig. Dit door de repetities dicht bij hen te houden, zodat ze zich kunnen verbinden aan DEGASTEN en daarna met ons de overstap kunnen maken naar andere gezelschappen of met ons kunnen reizen of doorstromen naar het kunstvakonderwijs.

Voor dit project starten wij in 2019 in het hart van de Banne. Hier krijgen de jongeren 12 weken lang, 3 uur per week les en werken ze toe naar een eindpresentatie.