Muziek rondom de klas

02/10/2023

Stichting Rondom de Klas biedt laagdrempelige muzieklessen aan kwetsbare kinderen (waaronder kinderen van ongedocumenteerde ouders) in basisschool de Leertuin in Amsterdam.

Een instrument leren spelen bij de muziekschool is niet goedkoop. Rondom de Klas zorgt voor een aanbod zonder zo’n hoge drempel. Daarmee dragen we bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen, het vergroten van expressiemogelijkheden, betere voorwaarden voor een gezonde leerontwikkeling,
en het gevoel bij de kinderen dat ze ertoe doen.

Niet iedere kind hoeft musicus te worden. Het leren spelen heeft al veel voordelen. Het is aangetoond dat muziek een heilzame invloed heeft op de ontwikkeling van het brein, zowel wat betreft het leervermogen als wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Rondom de Klas wil dat ook kinderen in kwetsbare situaties kunnen ervaren hoe verrijkend (en voor hen in zeker opzicht ook ‘bevrijdend’) het aanleren van een vaardigheid tot creatieve expressie kan zijn. Het afsluitende concert vervult de kinderen en hun ouders met trots.