Noordjes Schrijflab

15/03/2018

Noordje organiseert kunst- en taalprojecten op school en in de wijk, voor kinderen en jongeren in Amsterdam Noord. Het gebouw van Noordje heet Kazerne Z en in dit gebouw vind je Noordjes Schrijflab, waar verhalen worden geschreven en schoolwerk wordt gemaakt. Je komt hier binnen via de interactieve prikkelende Z-store, de winkel voor Geheim Agenten en Speurneuzen.

Noordjes Schrijflab is voor kinderen met een taalachterstand, die moeite hebben met begrijpend lezen of schrijven, of het gewoon lastig vinden om zich uit te drukken in de Nederlandse taal. Dichters, illustratoren, schrijvers en journalisten gaan in het Schrijflab met de kinderen op een creatieve manier aan de slag. Met gedichten, liedjes, raps en (fantasie)verhalen raken de kinderen op ee​​n speelse manier vertrouwd met taal. Ze krijgen daarbij individuele aandacht, die ze vaak hard nodig hebben.

Het aanbod is gratis, waardoor de drempel laag blijft. Noordjes Schrijflab is geïnspireerd op de organisatie 826 National van de Amerikaanse schrijver en kunstenaar Dave Eggers. Met het traject Noordjes Schrijflab van A tot Z wil Noordje haar Schrijflab in zowel kwaliteit als in kwantiteit versterken en uitbreiden met onderschoolse programma’s. Daarbij wil ze jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar actief betrekken, zowel onderschools als naschools en onderzoekt ze mogelijkheden voor pop-up plekken in de wijk en/of op school.