Perron Oost – Selfie

02/08/2017

Selfie is een reeks van theatrale portretten van een 6 kwetsbare jongeren in en rondom Amsterdam Oost. Hoe verhouden deze jongeren zich tot hun omgeving en elkaar? Kan je je eigen beeld, je eigen ‘mens zijn’ scheppen? Is hun ‘Selfie’ de werkelijkheid en wie zit er achter dit zelfbeeld?

Theatermaker Esmeralda Detmers wil het publiek met Selfie in Museum Perron Oost anders laten kijken naar kwetsbare doelgroepen. Met Selfie wil zij dat zowel de jongeren als het publiek anders gaan kijken naar het sociale mediabeeld wat zij van zichzelf hebben gemaakt.