Poldertheater Talentenklas

01/03/2018

Poldertheater is een professionele Amsterdamse theatergroep die voorstellingen maakt met spelers vanaf 14 jaar voor een jong publiek. Voor het reguliere aanbod voor middelbare scholieren (van praktijkonderwijs tot gymnasium) ontvangen ze structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Amsterdam.

Steeds meer leerlingen vragen of ze bij het Poldertheater kunnen komen spelen. Juist voor leerlingen voor wie het van huis uit niet vanzelfsprekend is om aan theater te doen, blijken het niveau en de betrokkenheid die zijn vereist om aan een theaterproductie mee te doen, vaak nog net een stap te ver.

Daarom gaat Poldertheater in het schooljaar 2018-2019 dankzij financiële steun van het AMVJ Fonds een pilot draaien voor de Talentenklas. De docenten én spelers gaan een groep leerlingen van verschillende scholen begeleiden met lessen in de repetitieruimte. Ook is een voorstellingsbezoek in een theater met z’n allen inbegrepen.

Zo krijgen de deelnemers het gevoel dat ze deel uitmaken van de theaterfamilie. Ieders ontwikkeling wordt gevolgd en waar mogelijk kunnen de leerlingen doorstromen naar een van de gangbare theaterproducties of vervolgworkshops.