Straat – Buurt – Stad

03/06/2023

Straat – Buurt – Stad is een cultuurparticipatieproject van De Muziekstraat, een stichting in Amsterdam Noord die muziek- en kunstprojecten organiseert voor iedereen. De naam Straat – Buurt – Stad impliceert een onderverdeling van de leefomgeving in drie verschillende lagen, van klein naar groot. Deze driedeling komt terug in de sub-projecten waaruit dit project bestaat.

Open Studio Sijsjesstraat is een reeks van wekelijks terugkerende laagdrempelige inloop-workshops voor kinderen van basisschoolleeftijd. De workshops zijn creatief en educatief van aard en zullen worden ingevuld volgens de multidisciplinaire aanpak die De Muziekstraat binnen haar projecten hanteert.

Zomerkamp Utopia is een multidisciplinair driedaags vakantiekamp voor kinderen van basisschoolleeftijd. Door middel van verschillende culturele disciplines en een overkoepelende vraagstelling wordt tijdens drie dagen in drie groepen gewerkt naar een gezamenlijke presentatie waarin de kinderen hun visie op de ideale stad kunnen laten zien.

De Parade van Noord is de afsluitende parade van het project Open Studio Sijsjesstraat.

De kern van De Muziekstraat ligt uiteraard in de muziek maar bij elk project worden ook andere kunstdisciplines erbij betrokken en met elkaar in verbinding gebracht. Het project vindt plaats van juni tot en met september 2023. De Muziekstraat in 2022 was een groot succes.