IamJong

06/05/2020

Tekenen en ZO is voor kinderen van 6 – 9 jaar bedoeld om deel te nemen aan creatieve vrijetijdsbesteding. Centraal staat de kunstzinnige ontwikkeling en het stimuleren van een positief zelfbeeld. Kinderen uit Amsterdam Zuidoost en omgeving van verschillende achtergronden kunnen op een laagdrempelige manier
regelmatig meedoen aan onze tekenlessen en daaraan verbonden activiteiten op het gebied van creatieve expressie en creatieve vorming.