Free as a Songbird

31/10/2022

Free as a Songbird van Sounds for Freedom is een muziekproject waarbij vluchteling- en nieuwkomerskinderen zingend, rappend en componerend de Nederlandse taal leren.

De leerlingen krijgen 16 weken elke week een uur muziekles van een muziekvakleerkracht. Tijdens de lessen worden de leerlingen voorbereid op een concert waarmee de serie wordt afgesloten. Dit concert vindt plaats binnen de school en wordt door de kinderen samen met een professionele zanger(es) uitgevoerd. De musici die hieraan meewerken hebben een achtergrond als vluchteling of nieuwkomer en zingen zowel Westerse muziek, als wereldmuziek (bijvoorbeeld Arabisch of Oekraïens). Voor zowel de kinderen als hun ouders is het
concert een feestje!

Sounds for Freedom bevordert op deze manier de kennismaking en wederzijdse empathie voor elkaars cultuur. Dat doen ze met een muziek- en taalprogramma dat aansluit bij de methodes ‘Wereld vol Woorden’ en ‘Mondeling Nederlands Nieuw’ dat op 250 basisscholen in Nederland wordt gegeven. In de muziekles komen de woorden passend bij de thema’s van deze methode terug, waardoor de kinderen zingend, rappend en componerend de taal op een leuke manier oefenen. Het project vindt (waar mogelijk) naschools plaats zodat ook Nederlandstalige kinderen worden betrokken. Een schakelklas heeft anders erg weinig contact met Nederlandstalige kinderen, en dat is een gemiste kans! Want juist van elkaar leren kinderen heel snel.