I Am Jong | Tekenen en ZO!

06/05/2020

Tekenen en ZO! van Stichting I Am Jong is voor kinderen van 6–9 jaar en bedoeld om deel te nemen aan creatieve vrijetijdsbesteding. Centraal staat de kunstzinnige ontwikkeling en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Kinderen van verschillende achtergronden uit Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer en omgeving, kunnen op een laagdrempelige manier regelmatig meedoen aan de tekenlessen en daaraan verbonden activiteiten op het gebied van creatieve expressie en creatieve vorming.