Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

lees meer ›